About תגיש לי

מי קבע שהיעוד שלה הוא להיות מדינה יהודית אורתודוכסית? במגילת העצמאות המילה 'דתית' לא מוזכרת כלל.

לא, אני חושב שהפעלת את הצ'קטי והבוט החלפות שינה את זה. מסומן אצלי בדף באדום, כך שאם אפעיל את הצ'קטי הוא מייד ישנה את זה.

למה כל כך חשוב לך לחשוב שממש רע לי בחו"ל, אין לי חברים, אין לי משפחה, אני חי לבד בודד וגלמוד וכל עולמי חרב כי עזבתי את הארץ?

בכל רגע נתון מדינת ישראל יכולה להחליט שהיא סוגרת את שעריה להגירה החוצה ממנה.

ולכן אני תוהה, כפי שכתבתי בהודעה הקודמת שלי, אם זה שאני לא מנצל הזדמנויות עכשיו לא תתברר כטעות.

כלומר רוב. אם אתה אומר לי ש"בצורך הזה של הישראלים" אתה מתכוון ל"יש ישראלי כזה" אז אתה כבר מעוות את משמעות השפה והפכת כל הדיון לחסר משמעות

"אנחנו עוד נגלה מי זה," אמרה לילי בקול קריר וקצת מרושע לטעמו של ג'יימס. "וכשנגלה, הו, אני מבטיחה לך –" ג'יימס חשב שלילי הולכת לומר שהן ירצחו אותה או משהו לפי הנימה שלה, " – אנחנו נשדך אתכם. סוף סיפור!"

הכל יכול להיות אבל מה שבטוח הוא שעד שלא תתנסה בעצמך, לא תדע!

"תגישי לי את אותו הסיכום, כי אני לא יכול לתת לך את השיקוי של ג'יימס." אמר סלגהורן בקול, וג'יימס התיישב ליד סיריוס.

וכדי לא להרגיש בבונקר מול האיומים מסביב אז הלכתם ליאסר ערפאת וביקשתם ממנו שיגן עליהם מפני הטרור  אבל הוא זרק אותכם מכל המדרגות.

"אאוץ'!" ג'יימס נחת על ישבנו בצורה מרעישה וכואבת למדיי, ושאר הבנות פרצו בצחוק. כעבור כמה שניות ג'יימס הצטרף לצחוקן.

Since the very last newsletter, the VisualEditor Staff has invested most in their time supporting the 2017 wikitext editor method which is out there Within the Visible editor being a Beta Feature, and incorporating the new visual diff Software.

כשאתה אומר "בצורך הזה של הישראלים" אתה מדבר על משהו מאפיין

ליהודים בצרפת למשל יותר קל להגר למקום אחר בעולם כי אין להם בד"כ שורשים כאן, אבל ישראלי שנולד click here כאן זה יותר בעיתי להגר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *